1. Det skal oplyses at vi deler data med VandCenter Syd til brug for afregning af spildevand samt Vandværkernes EDB-service til brug for afregning af den enkelte forbruger.

  Der deles følgende oplysninger:

  1. Navn
  2. Ejendommens adresse
  3. Målernummer
  4. Måleraflæsning
  5. Dato for målerudskiftning.
  6. Indbetalinger og evt. skyldig saldo.

  Desuden gemmer Jersore Vandværk oplysninger, i forbindelse med udsendelse af SMS til vores medlemmerVi gemmer følgende oplysninger.

  1. Navn
  2. Mobil nummer
  3. E-mail
  4. Adresse
  5. Post nr.

Dataansvarlig hos Jersore Vandværk er Formand Per Nielsen.